Gizlilik Politikası

Merak Ettikleriniz
Hemenal web sitesinde paylaşmış olmanız halinde adınız ve soyadınız, T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz gibi bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgileriniz sisteme kaydedilir. Hemenal web sitesinde yer alan ve sizlerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğinin korunması için Hemenal Finansman A.Ş azami özen ilkesi çerçevesinde gereken tüm önemleri almakta ve bu bilgileri, sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır. Kişisel bilgilerinizi paylaşmanız halinde bilgilerinizin müşteri yönetimi, başvuru değerlendirme ve pazarlama faaliyetleri  gibi nedenlerle kullanılmasına onay verdiğiniz kabul edilir. Yasal yükümlülük altında bulunulmadığı ve her halükarda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca tarafınızca açık rızada bulunulmadığı sürece müşteri bilgileri herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum ile paylaşılamamaktadır.

Hemenal paylaştığınız kişisel verilerin kasıtlı veya kazara kullanılması, kaybı, yok edilmesi veya yetkisi olmayan kimseler tarafından erişilmesini önlemek için teknik güvenlik önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik tedbirleri düzenli olarak geliştirilmekte olup günün şartlarına göre uyarlanmaktadır. Alınan tüm önlemlere rağmen internet sitesi üzerindeki bilgilerin 3. kişiler tarafından izinsiz olarak yasaya aykırı bir şekilde ele geçirilmesi ve kullanılmasından Hemenal sorumlu tutulamaz.

Destek ve/veya danışmanlık hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Hemenal gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları sağlanmaktadır.

Hemenal personeli ve/veya ticari işbirliği içerisinde olduğu temsilcileri tarafından müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.